suomeksi | på svenska | in english | auf deutsch | eesti keeles | по-русски | nederlands | esperante | in italiano | česky | en français | 中文 | em português

Totta se on: Out ’n loud julkaisee ensim­mäisen pitkä­soittonsa touko­kuussa. Samassa yhtey­dessä järjes­tetään vuoden tauon jälkeen lähes kultti­tapahtu­maksi muodos­tunut euro­viisu­katsomo. Tule mais­telemaan lämpi­mäisiä uudel­ta levyl­tämme ja virit­täydy kans­samme euro­viisu­tunnel­maan. Viisut seurataan tietysti isolta screeniltä. Näitä bileitä et halua missata!

Helsingin gaykuoro Out ’n loud. Kymmenkunta lauluintoista kundia kokoontui syksyllä 2004 saman pianon ääreen. Syntyi Suomen ensimmäinen gaykuoro Out ’n loud. Kansainvälinen nimi otettiin käyttöön, koska suunnitelmissa oli heti maailmanvalloitus. Pikkuhiljaa alkoi laulajilla löytyä suurin piirtein sama sävel ja keväällä päätettiin lähteä kiertueelle.

Maailmanvalloitus aloitettiin työväenopistossa Etu-Töölössä. Toiselle keikalle lähdettiin Taka-Töölöön. Kolmannelle keikalle mentiin jo raitiovaunulla Kallioon asti. Out ’n loudin tarkoitus on kerätä iloiset satakielet ja varikset yhteen. Kuoro esittää tuttuja, mutta myös tuntemattomia lauluja. Nykysävelet ja klassikot sulautuvat elämänsuolaiseksi riitasoinnuksi kun miehet astuvat lavalle.

Helsingfors gaykör Out ’n loud. Ett tiotal sångglada killar samlades hösten 2004 vid ett piano. Så föddes Finlands första gaykör, Out ’n loud. Detta engelska namn togs i bruk – i de första planerna ingick genast erövringen av världen. Så småningom började koristerna finna samma melodi och på våren beslöt man sig för att bege sig på turné.

Erövringen av världen började på Arbis i Främre Tölö, det andra uppträdande skedde i Bortre Tölö. Sen for vi med spåra ända till Berghäll! Out ’n louds målsättning är att samla glada näktergalar och kråkor. Kören framför gamla kända, men också okonventionella sånger. Nutidsmusik och klassiker smälter ihop till härliga dissonanser när killarna stiger upp på scenen.

 
© 2005–2013 Helsingin gaykuoro Out 'n loud ry – Helsingfors gaykör Out 'n loud rf
www.outnloud.fi | päivitetty/uppdaterad 20.08.2013